×
payamsaba.com - Resume

استودیو صبا در راستای ارتقای سطح هنری و علمی هنرجویان و هنر دوستان اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی هنرهای تجسمی از جمله : عکاسی ، نقاشی ، گرافیک و گرافیک کامپیوتری نموده است . این دوره ها به صورت ترمی/فصلی و با تعداد محدودی از هنرجویان برگزار می گردد .